fbpx
Tietosuojaseloste

Terms and Conditions

1 REKISTERINPITÄJÄ

Julija Jeskin T:mi (2591594-4), jäljempänä Yritys, (coffret.fi), Puutarhakatu 44, 20100 Turku.
Puhelin 044 3641109.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

J. Jeskin info(at)coffret.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus.
Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Yritykselle tehdessään tilauksen Yrityksen verkkokaupassa tai liittyessään postituslistalle. Henkilötietokäytäntö koskee myös
asiakkaita, jotka ovat laskutusasiakkaina Yrityksen toimipisteessä.
Rekisteri sisältää vain Asiakkaan itse luovuttamia tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä
seuraavissa käyttötarkoituksissa: laskutuksen, raportoinnin, tilausten, toimitusten,
reklamaatioiden, perinnän, toiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja muiden
asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot sisältävät tai ne voivat sisältää: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite,
laskutusosoite, postitusosoite, puhelinnumero, tilauksen tiedot, tilaushistoria.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaan henkilökohtaisesti antamat
tiedot hoitolassa tai nettisivuilla. Tietoja saadaan myös asiakkaan tehdessä tilausta tai
luodessaan asiakastiliä Yrityksen (coffret.fi) verkkokaupassa.
Asiakas voi myös lisätä tai täydentää tietojaan sähköpostitse tai puhelimitse.
Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet
Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen
tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa. Yrityksen verkkosivut
(coffret.fi) käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics
–verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten
käyttäjät käyttävät sivustoa. Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön
lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on
saatavilla täältä (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl)
tai käyttämällä jotain muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi
viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä
rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna
asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muina suojakeinoin.

9 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Yritys voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää tuotteiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä ja kohdentaa asiakasviestintää oikein. Profilointia voidaan hyödyntää asiakasviestinnässä esimerkiksi asiakkaan tilaushistorian perusteella.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu Yrityksen asiakasrekisteriin.
Rekisteröity voi myös tehdä tarkastuspyynnön. Se tulee tehdä kirjallisesti pyytämällä
sähköpostitse, info (at) coffret.fi.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Rekisteröidyn tai käyttäjän pitää oma-aloitteisesti itse oikaista, poistaa tai täydentää
rekisterissä olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tietonsa silloin kun tämä on
mahdollista. Toimenpiteet pitää tehdä ilman aiheetonta viivästystä, kun rekisteröity tai
käyttäjä on itse havainnut virheen tai saanut tiedon virheestä.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa kirjallisesti sähköpostitse
(info (at) coffret.fi).
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
​Rekisteröidyn muut oikeudet
Suostumuksen peruutus:
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumuksensa.
Oikeus tulla unohdetuksi:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kaikkien häntä koskevien henkilötietojen poistamista
Yrityksen asiakasrekisteristä asiakassuhteen päätyttyä.
​Pyyntö suostumuksen peruuttamisesta tai henkilötietojen poistamisesta tehdään
ilmoittamalla tästä Yritykselle kirjallisesti osoitteeseen info (at)
coffret.fi.
Omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä pyynnöissä Yritys
toteuttaa pyynnöt yhden kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
​Yrityksellä on tietosuoja-asetuksen perustella mahdollisuus
kieltäytyä pyynnöstä, mikäli rekisteröidyn esittämä pyyntö on perusteeton tai kohtuuton,
kuten toistuvasti tapahtuvat pyynnöt omien tietojen tarkastukseen.

Rakkaudella ihollesi

DMK Cryo Pro-X™

NYT

TURUSSA

DMK Cryo Pro-X™ tuo  heleyttä iholle. Termistä homeostaasia hyödyntävä uutuushoito on ehdoton hitti.